STAN BEZPIECZEŃSTWA - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

STAN BEZPIECZEŃSTWA

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Kliknij link

za okres od 1 do 31 grudnia 2016 r.

za okres od 1 do 31 stycznia 2017 r.

za okres od 1 do 28 lutego 2017 r.

za okres od 1 do 31 marca 2017 r.

za okres od 1 do 30 kwietnia 2017 r.

za okres od 1 do 31 maja 2017 r.

Autor: Zespół ds. Organizacji Służby i Wykroczeń
Publikacja: Krzysztof Wiśniewski