Konsultacje społeczne - KONSULTACJE SPOŁECZNE - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych założeń na poziomie powiatowym.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych założeń na poziomie terenu miasta Golub-Dobrzyń

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych założeń na poziomie terenu gminy Golub-Dobrzyń

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych założeń na poziomie terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych założeń na poziomie terenu gminy Radomin

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych założeń na poziomie terenu gminy Ciechocin

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych założeń na poziomie terenu gminy Zbójno

 

Autor: Sławomir Kalas
Publikacja: Sławomir Kalas