Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

W nagłych przypadkach
Telefony alarmowe
997
112*
*Połączenie z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w Golubiu - Dobrzyniu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19
87-400 Golub-Dobrzyń
Oficer dyżurny 
Telefon: 
56 682 32 00, 56 682 32 21
Faks: 56 682 01 30

Sekretariat Komendanta 
Telefon: 
56 682 32 05
Faks: 56 682 32 64
E-mail: epuap-golub@bg.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny
Telefon: 
56 682 32 61
Faks: 56 682 32 52

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Telefon: 
56 682 32 51
Faks: 56 682 32 50

Redakcja strony 
E-mail:
 webmaster-golub@bg.policja.gov.pl

Publikacja: Sławomir Kalas