KONTAKT - Kontakt - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

KONTAKT

W nagłych przypadkach
Telefony alarmowe
997
112*
*Połączenie z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w Golubiu - Dobrzyniu
ul. Piłsudskiego 19
87-400 Golub-Dobrzyń
Oficer dyżurny 
Telefon: 
56 682 32 00, 56 682 32 21
Faks: 56 682 01 30

Sekretariat Komendanta 
Telefon: 
56 682 32 05
Faks: 56 682 32 64

E-mail: epuap-golub@bg.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny
Telefon: 
56 682 32 61

Faks: 56 682 32 52

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Telefon: 
56 682 32 51
Faks: 56 682 32 50

Redakcja strony 
E-mail:
 
webmaster-golub@bg.policja.gov.pl

POSTERUNEK POLICJI
w Kowalewie Pomorskim

ul. Plac Wolności 6
87-410 Kowalewo Pomorskie

Telefon: 56 682 33 10
Tel. kom. 602 661 927

Posterunek nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Golubiu - Dobrzyniu tel. 56 682 32 00

REWIR DZIELNICOWYCH
w Golubiu - Dobrzyniu

ul. Piłsudskiego 19
87 - 400 Golub - Dobrzyń

Autor: Krzysztof Wiśniewski
Publikacja: Krzysztof Wiśniewski