Wiadomości

Strona znajduje się w archiwum.

ODPRAWA ROCZNA Z UDZIAŁEM I Z-CY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

Data publikacji 16.01.2018

Golubsko-dobrzyńscy policjanci podsumowali efekty pracy za okres 2017 roku. W odprawie rocznej uczestniczył I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Dziś (16.01.2018) w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się odprawa roczna policjantów. Podczas spotkania podsumowano pracę golubsko-dobrzyńskich funkcjonariuszy za 2017 roku. W odprawie uczestniczył I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski oraz policjanci i pracownicy golubsko-dobrzyńskiej komendy.  Na zaproszenie kierownictwa jednostki przybyli również przedstawiciele władz samorządowych i Prokuratury  Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu.

Odprawa rozpoczęła się od meldunku złożonego Pierwszemu Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosławowi Elszkowskiemu przez Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Zbigniewa Blonkowskiego.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu insp. Dariusz Borowiec przedstawił i omówił prezentację multimedialną, która obrazowała wyniki pracy uzyskane w minionym roku przez policjantów pionów kryminalnego i prewencji.

W dalszej części odprawy, głos zabrał I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, który  podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki oraz życzył sukcesów w dalszej służbie.

Za dobre wyniki, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu oraz dotychczasową współpracę podziękowali również obecni na odprawie goście.

Publikacja: asp. sztab. Małgorzata Lipińska