Policjanci z Golubia-Dobrzynia obchodzili swoje święto - Wiadomości - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

Wiadomości

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Golubia-Dobrzynia obchodzili swoje święto

Data publikacji 13.07.2017

Policjanci z Golubia-Dobrzynia obchodzili swoje święto. Dla mundurowych był to dzień awansów oraz życzeń i ciepłych słów od zgromadzonych gości.

W środę (12.07.2017) w sali rycerskiej Zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się uroczysta gala policyjna podczas, której wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i mianowania na wyższe stopnie policyjne. W spotkaniu wzieli udział zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnej, emerytowani policjanci oraz krewni mudurowych. Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu insp. Dariusz Borowiec, dziękując wszystkim funkcjonariuszom za pracę poświęconą na rzecz bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu oraz za wsparcie ze strony samorządów.

Policjanci odebrali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne od Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau, Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektora Mirosława Elszkowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu inspektora Dariusza Borowca.  

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy  na podstawie rozkazu personalnego Nr 10  z dnia 6 lipca 2017 roku mianował:

 na stopień KOMISARZA POLICJI

          podkomisarza Kokowicza Sławomira

          podkomisarza Wiśniewskiego Jarosława

 

 na stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI

          starszą aspirant Lipińską Małgorzatę

          starszego aspiranta Pietrzaka Łukasza

 

na stopień STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI

          aspiranta Kowalskiego  Tomasza

 

na stopień ASPIRANTA  POLICJI

         młodszego aspiranta Donarskiego Sebastiana

 

na stopień MŁODSZEGO  ASPIRANTA POLICJI

         sierżanta sztabowego Kordasa Sławomira

         sierżanta sztabowego Krzemińskiego  Dariusza

         sierżanta sztabowego Smolińskiego Krzysztofa

 

na stopień STARSZEGO  SIERŻANTA POLICJI

         sierżanta Klonowskiego  Artura

 

                      na stopień SIERŻANTA POLICJI

          starszego posterunkowego Żulewskiego Adama

 

Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu na podstawie rozkazu personalnego Nr 110  z dnia 7 lipca 2017 roku mianował :

 

na stopień STARSZEGO  POSTERUNKOWEGO POLICJI

          posterunkowego  Dobrzenieckiego Sebastiana

          posterunkowy Jasińskiego Krzysztofa

 

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków  wynikających z pracy zawodowej

 

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

odznaczony został

PAN Eugeniusz Śliwecki

 

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

odznaczony został

asp. szt. Janusz Kokowicz

asp. szt. Jacek Zawadzki

 

Decyzją  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca 2017 roku w uznaniu szczególnych zasług  w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania  porządku publicznego

            nadano BRĄZOWĄ  ODZNAKĘ  „ZASŁUŻONY  POLICJANT”

asp. sztabowemu Jarosławowi Ciecierskiemu

podinspektorowi Arturowi Lipińskiemu

 

 

Odznaczenia  wręczone zostaną  na Wojewódzkich Obchodach Święta Policji w Chełmnie w dniu  14 lipca br.

 

 

 

 

Publikacja: st. asp. Małgorzata Lipińska