WAŻNA LEKCJA - Wiadomości - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

Wiadomości

Strona znajduje się w archiwum.

WAŻNA LEKCJA

Data publikacji 24.10.2019

Policjanci z Golubia-Dobrzynia spotkali się z młodzieżą w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, aby porozmawiać o odpowiedzialności karnej nieletnich.

Policjanci w ramach przedsięwzięcia profilaktycznego pn. ,,Szkoła bez zagrożeń” kontynuują  spotkania z młodzieżą, w trakcie których koncentrują uwagę słuchaczy na zagadnieniach dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich, zagrożeniach cyberprzestępczością oraz konsekwencjach prawnych, społecznych i zdrowotnych jakie niesie ze sobą zażywanie substancji psychoaktywnych. Tym razem policjanci odwiedzili wychowanków w  Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

Podczas spotkania funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności karnej nieletnich, podając przykłady zachowań, których skutkiem jest wszczęcie postępowania przed sądem rodzinnym. Była to również okazja, aby porozmawiać o zagrożeniach jakie niesie ze sobą cyberprzemoc oraz o zagrożeniach związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Na zakończenie spotkania był czas na zadawanie pytań.

 

 

Publikacja: asp. sztab. Małgorzata Lipińska