STRUKTURA KPP - Struktura - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

STRUKTURA KPP

Struktura Komendy Powiatowej Policji
w Golubiu - Dobrzyniu

WYDZIAŁ KRYMINALNY


Zajmuje się zwalczaniem przestępstw kryminalnych przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu, prowadzi postępowania przygotowawcze, dochodzenia, śledztwa, gromadzi dokumentację, dowody oraz materiał procesowy na potrzeby Prokuratury i Sądu.

Telefon: 56 682 32 61
Faks: 56 682 32 52

NACZELNIK WYDZIAŁU
podinsp.  Paweł Bartoszewski
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
podinsp. Artur Lipiński

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO


Zapewnia bezpieczeństwo przy pomocy służb patrolowo-interwencyjnych, zajmuje się działalnością profilaktyczną realizując programy "prewencji kryminalnej", zabezpiecza i zapewnia bezpieczeństwo podczas imprez i uroczystości o charakterze masowym.
Zapewnia bezpieczeństwo w ruchu na drogach i ulicach.

Telefon: 56 682 32 51
Faks: 56 682 32 50

 

NACZELNIK WYDZIAŁU
nadkom.  Zbigniew Blonkowski
 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
kom. Jarosław Wiśniewski

 

Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim
ul. Plac Wolności 6
87-410 Kowalewo Pomorskie

 

Rewir Dzielnicowych w Golubiu-Dobrzyniu 
ul Piłsudskiego 19
87-400 Golub-Dobrzyń

 

 

 

Autor: Krzysztof Wiśniewski
Publikacja: Krzysztof Wiśniewski