STAN BEZPIECZEŃSTWA - Stan bezpieczeństwa - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

Stan bezpieczeństwa

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji 18.09.2015

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Kliknij link

za okres od 1 do 31 stycznia 2017 r.

za okres od 1 do 28 lutego 2017 r.

za okres od 1 do 31 marca 2017 r.

za okres od 1 do 30 kwietnia 2017 r.

za okres od 1 do 31 maja 2017 r.

za okres od 1 do 30 czerwca 2017 r.

za okres od 1 do 31 lipca 2017 r.

za okres od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

za okres od 1 do 30 września 2017 r.

za okres od 1 do 31 października 2017 r.

za okres od 1 do 30 listopada 2017 r.

za okres od 1 do 31 grudnia 2017 r.

za okres od 1 do 31 stycznia 2018 r.

za okres 01 do 28 lutego 2018 r.

Autor: Zespół ds. Organizacji Służby i Wykroczeń
Publikacja: Krzysztof Wiśniewski