KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W GOLUBIU - DOBRZYNIU

insp. Dariusz Borowiec

Komendant Powiatowy Policji w Golubiu - Dobrzyniu nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
  • Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim
  • Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
  • Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny
  • Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia
  • Zespół ds. Łączności i Informatyki
  • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W GOLUBIU - DOBRZNIU

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu nadzoruje następujące komórki organizacyjne :

  • Wydział Kryminalny

 

Autor: Krzysztof Wiśniewski
Publikacja: Krzysztof Wiśniewski